r ||| TRABZON MERKEZ KUR'AN KURSU ||| - [ www.trabzonmerkezkurankursu.com.tr ]

 
 
   
Web sitemize hoşgeldiniz...
  26.05.2022 11:54    
 
 
 
Kur'an Kursları , kültürümüzün şekillenmesinde önemli katkıları olan ve köklü bir tarihi geçmişe sahip öğretim kurumlarından biridir. Kur'an Kursları günüzümüde, yetişkinlerin İslam dininin Kutsal Kitabı'nı yüzünden okumayı öğrendikleri, iman, ibadet, ahlak ve Hz.Peygamber'in hayatı hakkında bilgi aldıkları yaygın din öğretimi kurumlarıdır. Kur'an Kursları, örgün öğretim süreci içinde bulunan veya bu süreci tamamlamış insanımızın dini öğrenmelerinin gerçekleştiği öğretim merkezleridir. Bu kurslar vasıtasıyla örgün öğretim süreci içinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ile genel bir dini anlayış kazanan bireyler, İslam'ın temel inanç prensipleri, uygulanması gereken dini pratikler ve toplumsal hayatta dinle içiçe geçmiş olan ahlaki prensipler hakkında bilgi sahibi olma, dini pratiklerin uygulanması için gerekli dua ve sureleri ezberleme, inandıkları Peygamberlerinin örnek hayatını öğrenerek bu hayattan davranış modelleri çıkarma ve Kur'an-ı Kerimi yüzünden okumasını öğrenerek mealiyle birlikte okuma alışkanlığı kazanma imkanı elde etmektedirler.

Kur'an Kursları, öğrenenlerin hayatlarını anlamlandırma sürecinde yaşadığı sorunların çözümünde destek sağlayacak bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışların kazanımında rol oynayan önemli merkezler niteliği taşımaktadır.

Kur'an Kursları, hedef kitlesine, Kur'an-ı Kerimi yüzünden okumayı öğretme ve temel dini bilgileri vermenin yanında milli birlik ve beraberliği kazandırıcı, sevgi, saygı ve dostluk bağlarını güçlendirici, vatan, millet, bayrak, sancak, şehitlik gazilik gibi milli değerleri kazandırıcı, bir arada yaşama ve sorumluluk bilinci oluşmasna katkıda bulunan kurumlardır. Kendisine toplumu dini konularda aydınlatma görevi Kanunla verilen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu fonksiyonunu yerine getirdiği en önemli yaygın eğitim kurumu, Kur'an Kurslarıdır.

 
 
  Trabzon Merkez Kur'an Kursu
  Çarşı Mahallesi, Emin ALEMDAR Sokak No:9 / TRABZON
  Telefon : 0 462 321 3498   Faks : 0 462 321 8116